BLOOM BİLİŞSEL ÖĞRENME TAKSOMONİSİ MODELİ

Föylerimizi Bloom Taksonomisinin Tam Öğrenme Modelinin bilişsel öğrenme modelinden esinlenerek hazırladık.

Taksonomi yunanca taksis (düzenleme) ve nomos (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir.

İlk olarak 1956 yılında Chicago Üniversitesi profesörü, Benjamin Bloom’un ‘Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi’ olarak açıkladığı çalışma ile uzun yıllar eğitim sisteminde öğrencilerin algı ve öğrenme yapılarını geliştirerek üst düzeye çıkarılmak üzere yararlanılmıştır.

Bloom öncelikle her öğrencinin algı yapısının farklı olduğunu bilerek okul, kurs gibi toplu eğitim verilen yerlerde bu farklılığın etkilerini en aza düşürmek ve bunu çocuk, aile, toplum için faydalı hale getirmek üzere çalışmalara başlamıştır.

BLOOM BİLİŞSEL ÖĞRENME TAKSOMONİSİ MODELİ

Bloom modelini oluşturan temel şey; öğrenciye etki eden kişisel algılama farklılıklarını kontrol altında tutarak öğretimin niteliğinin kontrol edilebilmesidir. Bu model ek çaba ve zaman ile her öğrencinin verilmek istenilen bilgiye ulaşmasının mümkün olduğunu göstermektedir. Bunun içinde 3 temel değişken vardır; öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği, öğrenme ürünleri.

Bloom taksonomisi de öğrenmenin birden fazla çeşidi olduğunu söyler ve eğitim aktivitelerinin üç alanını şöyle belirler;

 Bilişsel taksonomi yani zihinsel aktiviteler

 Duygusal alan yani duygusal ve tavırlardaki aktiviteler

 Psikomotor yani fiziksel aktiviteler

 

Soru Kalesi yayınları olarak hazırladığımız Akıllı Ders Föylerimiz Bloom Taksonomisinin Bilişsel Taksonomisi üzerinde yoğunlaşarak hazırladık.

Bloom’un taksonomisi en basit öğrenme basamağından en derin öğrenme basamağına doğru altı kategoriden oluşmaktadır:

Bilgi

Kavrama

Uygulama

Analiz

Değerlendirme

Sentez

 

Akıllı Ders Föylerimiz ADF her biri 40+40 yani 2 derste anlatılacak konunun müfredatını kapsayacak şekilde zümrelerimizin yoğun çalışmaları ve yıllarca dershanecilik ile sınavlara hazırlık programları yapmış akademik birimizin işbirliğiyle föylerimiz konu dağılımları hem öğretmenlerimizi hem de sınava hazırlık yapacak öğrencinin en verimli calışabileceği konu sınırlamasını yaptık.

 

Akıllı Ders Anlatım ADF föylerinde konu akışı Bilgi konuları, Açık Uçlu Örneklemeler, Uygulama Soruları, ÖSYM Çıkmış soruları, Yönlendirme Kutucukları, Analiz ve Değerlendirme Testleri ile tamamladık.