Sınavlara hazırlık setlerimiz Bloom Taksonomisinin Bilişsel Öğrenme Modeline göre hazırladık. Taksonomi yunanca taksis (düzenleme) ve nomos (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir. Bilişsel Öğrenme Modelinde öncelikle her öğrencinin algı yapısının farklı olduğunu bilerek okul, kurs gibi toplu eğitim verilen yerlerde bu farklılığın etkilerini en aza düşürmek ve bunu çocuk, aile, toplum için faydalı hale getirmek için geliştirilmiş bir modeldir. Bu modeli oluşturan temel şey; öğrenciye etki eden kişisel algılama farklılıklarını kontrol altında tutarak öğretimin niteliğinin kontrol edilebilmesidir. Soru Kalesi yayınları olarak “her öğrenci öğrenebilirilkesini baz alarak yayınlarımızı hazırladık. 

Soru Kalesi yayınları olarak hazırladığımız Akıllı Ders Anlatım Föylerimiz Bloom’un Bilişsel Öğrenme Taksonomisinin en basit öğrenme basamağından en derin öğrenme basamağına doğru altı kategoriden oluşturduk. Bu basamaklar;

 Bilgi —> Kavrama —> Uygulama —> Analiz —> Değerlendirme —> Sentez

 

 

 Akıllı Ders Anlatım Föylerimiz (ADF) her biri 40 dakika + 40 dakika yani 2 derste anlatılacak konunun müfredatını kapsayacak şekilde zümrelerimizin yoğun çalışmaları ve yıllarca dershanecilik ile sınavlara hazırlık programları yapmış akademik birimizin işbirliğiyle hazırlandı. ADF föylerimiz konu dağılımları hem öğretmenlerimizi hem de sınava hazırlık yapacak öğrencinin en verimli çalışabileceği konu anlatım föylerine ve bölümlerine ayırdık.

 

Akıllı Ders Anlatım (ADF) föylerinin konu akışında, Bilişsel öğrenme modelinin Bilgi Basamağını; Bilgi konuları ile, Kavrama basamağını; Seçeneksiz Örneklerle, Uygulama Basamağını; Çoktan seçmeli Uygulama Sorularıyla, konunun önemini vurgulamak için ÖSYM’nin Çıkmış Sorularıyla, konunun önemli dönüm noktalarının ön plana çıkarmak için Yönlendirme Kutucuklarıyla, Analiz basamağında; föy konuları test etmek için Analiz Testiyle  kitabımızı tamamladık .